top of page

Skolens regler 

Skole regler 

Skolen har opstillet nogle regler, som vi beder forældrene om at respektere, så alle elevernes hverdag her på skolen bliver så god og dejlig som mulig.
Reglerne er absolut ikke tænkt som begrænsninger for den enkelte, men derimod for at sikre alle børnenes trivsel - også de svagestes!

box-diet-fitness-meal-lunch-grilled-chic
Madpakken

Vi lægger meget vægt på, at madkassens indhold er sundt, så elevernes forudsætninger for læring er så gode som overhovedet muligt. Således må eleverne ikke medbringe sodavand eller slik. Såfremt nogle forældre ikke overholder dette, bliver det alt andet lige også meget vanskeligt for alle andre, idet børnene med den "sunde madpakke" vil plage derhjemme for også at få lov til at få usunde ting med.

Børnefødselsdag

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan et barn har det, når det som eneste ikke bliver inviteret til en børnefødselsdag, eller hvordan det er for to børn, der stort set aldrig inviteres. Derfor beder skolen om, at man enten inviterer alle klassens elever eller alle børn af det ene køn. Selvfølgelig er det også i orden at invitere et enkelt barn eller to.

balloons-birthday-bright-796606.jpg
android-android-phone-apps-47261.jpg
Mobiltelefoner 

Mobiltelefoner og medbragte tablets skal generelt være slukkede og blive opbevaret i elevens taske. Skulle dette ikke være tilfældet, vil følgende handlinger tage sted. 

 

  • Mobilen bliver inddraget og kan hentes på kontoret den følgende dag. 

  • Hvis der er gentagende problemer vil der blive taget kontakt og laves en aftale med forældrende. 

  • Såfremt en elev har brug for sin telefon den dag, den ringer i skoletiden, kan denne beholdes og skal afleveres den følgende dag.


 

Regler og informationer er opstillet i alfabetisk rækkefølge, så man hurtigt kan finde rundt i dem.
 

Trivsels regler 

I det daglige arbejde med eleverne lægger vi vægt på, at nedenstående regler danner værdigrundlaget for fællesskabet.

- Jeg er venlig og tager hensyn. 
- Jeg er høflig (hilse, sige "tak" og "værsgo" m.m.). 
- Jeg er hjælpsom. 
- Jeg venter, indtil andre har talt færdig. 
- Når undervisningen starter, er jeg opmærksom og har mine ting -(bøger, hæfter, penalhus m.m.) parat. 
- Min mobiltelefon, MP3-afspiller og mit legetøj... kan hverken ses eller høres i undervisningen. 
- Jeg holder orden på mit bord, i mit "dueslag" og i min skoletaske. 
- Jeg holder styr på mit penalhus og fylder løbende op. 
- I undervisningen spiser og drikker jeg ikke. 
- Jeg forstyrrer ikke andre, der arbejder 
- I klasselokalet har jeg hverken hat eller jakke på. 
- Jeg bruger ingen bandeord. 
- Jeg driller og slår ikke. 
- Jeg håner ingen. 
- Jeg ser ikke den anden vej... 
...men hjælper

Sygmelding 

I tilfælde af sygdom, bedes forældrene ringe to skolen på nummeret - 7465 1935. Inden klokken 7:55 

bottom of page