top of page

Læseklinik

Elever, der har læse- og stavevanskeligheder, har mulighed for at få ekstra hjælp i vores læseklinik. I stedet for at få en enkelt støttetime eller to hver uge, er det hos os muligt, at eleverne støttes flere gange i ugens løb, men i kortere intervaller hver gang. Derved øges automatiseringsprocessen, og den enkelte elev får en bedre individuel læring og derved forceret udvikling.

Læseklinikken har åben to timer hver dag, og der er både tilknyttet en dansk-, tysk- og matematikekspert. 

blur-blurred-book-46274.jpg
bottom of page