top of page

IT

I en tid, hvor globaliseringen og World Wide Web får en større og større betydning, er det en logisk følge, at IT til stadighed inddrages mere i undervisningen, hvor det synes relevant.
Vi råder over interaktive tavler til klasserne 3-7 og har en sådan tavle til deling i et fælleslokale, som 0.-2. klasse kan benytte.
Desuden har vi to rullevogne med tilsammen 28 bærbare, som kan køres ind i de respektive klasser. På samme måde kan man benytte vores tablets, som ligeledes forfindes som klassesæt. Hele skolen har adgang til trådløst net.  
Vi er meget glade for, at mange elever medbringer deres egne maskiner, som selvfølgelig kan bruges uden problemer.

DSC_0189.JPG

Alligevel har vi den politik, at alt elektronik er slukket i frikvartererne, så eleverne kan pleje sociale kontakter, få noget motion og kan få koblet fra og tanket op til næste lektion. For at kunne tage påbegyndte tekster eller præsentationer mv. med hjem, for her at arbejde videre med dem, har vi valgt at investere i office365 med mulighed for download af offficepakken til alle elever og medarbejdere. Desuden benyttes Freemind til fremstilling af mindmaps og andre freewareprogrammer, som eleverne frit kan downloade hjemme. I 6. klasse får eleverne undervisning i 10-fingersystemet, i 5. klasse har de en skemalagt IT-time, og derudover indgår IT-undervisningen i de øvrige timer som en naturlig del af undervisningen. Vi synes, at det er vigtigt, at eleverne også lærer om web 2.0 og de dermed forbundne farer. Derfor inddrages fx Facebook, Youtube, Dropbox mv. i undervisningen. På mellemtrinet arbejdes der i mindre forløb med programmering. I den forbindelse deltager vi i DRs ultrabit-projekt.

bottom of page