top of page

"Kan børn, som går i en dansk børnehave eller en dansk skole, også starte i Förde-Schule?"

Dette spørgsmål stilles ofte, og vi svarer stort set altid: ”Ja, selvfølgelig kan de med fordel starte hos os.” Alle mennesker, som er i stand til at tale både flydende tysk og dansk har en fordel, når de skal søge job – især her i grænselandet. Så det er aldrig for sent at få det lært!
Vi har i årenes løb haft mange elever, som er startet på næsten alle klassetrin uden nævneværdige tyskkundskaber, og alle har klaret det rigtig godt - selvfølgelig set i forhold til deres almene kognitive evner. 

pexels-photo-173666.jpeg

Det eneste, som vi beder forældrene tjekke med børnenes børnehave eller nuværende skole er, at der ikke foreligger væsentlige indlæringsvanskeligheder, idet børnene så kunne møde udfordringer, de ikke magter og dermed lider for mange nederlag! Og er der én ting, som vi lægger vægt på i det daglige arbejde, så er det, at børnene kan fejre så mange små personlige sejre som over hovedet muligt og omvendt lider så få nederlag som overhovedet muligt. Vi er sikre på, at det er grundlaget for al læring og positiv udvikling.Danske børn tilbydes ekstra tysk sprogundervisning, men har sjældent brug for det i særlig lang tid. Nogle af vore danske elever har efter nogle år formået at vinde en tysk stilekonkurrence blandt de tyske skolers elever.”Men hvad så med lektierne? Vi kan ikke nok tysk, så vi kan hjælpe dem!”Også dette er egentligt ikke noget problem, idet eleverne som udgangspunkt kun får lektier for, som de er i stand til at klare selv. Desuden tilbydes der hjælp i vores lektiecafé.Trods alt er det selvfølgeligt nemmest, hvis man kan tysk, inden man starter, og derfor råder vi forældre, der ved, at deres børn skal starte hos os, til at tilmelde dem i en af de tyske børnehaver, som bl.a. ligger i Rinkenæs og Broager.

Danske børn

Begyndertysk

Elever, som kommer til os fra en dansk børnehave eller dansk skole og derfor har utilstrækkelige (eller slet ingen) tyskkundskaber har mulighed for at få ekstra sprogundervisning. Samtidig råder vi forældre af børn i 0. - 2. klasse til at tilmelde deres børn i SFO´en, hvor der ligeledes tales tysk. Der går typisk ikke længe, før børnene fint kan følge undervisningen på tysk.

school-926213_1280.jpg
bottom of page