top of page

Prøveafholdelse

Da skolen kun tilbyder undervisning til og med 7. klasse, tilbyder vi selvfølgelig ingen egentlige afsluttende prøver, fordi disse placeres efter 9. hhv. 10. klasse.
Alligevel er elevernes undervisning selvfølgelig målrettet mod disse eksaminer.
Fx har vi valgt de samme lærebøger, der bruges på de tyske skoler i hhv. Sønderborg og Aabenraa, hvor de fleste af vore elever fortsætter deres skolegang efter 7. klasse. I vid udstrækning benyttes danske læreværker i de naturvidenskabelige fag i vores udskolingsklasse for at tilgodese eksamensaspektet.

I dansk og matematik testes vore elever hvert år med danske standardtests for de respektive klassetrin for at kontrollere, at de som minimum kan opfylde folkeskolens krav. Mange gange ligger vore elever klart over det, der stræbes efter i en gennemsnitlig folkeskoleklasse.
Eleverne får karakterbøger fra 5. klasse efter den tyske skala 1-6. Efter 7. klasse suppleres de med 12-skalaen.

board-chalk-chalkboard-459793.jpg
bottom of page