top of page

Gymnastiksalen

Vores gymnastiksal er selvfølgelig primært beregnet til skolens elever, som har skoleidræt, idræt med DRG (den tyske roklub) mv.; men den kan også benyttes af foreninger og forældre uden for skoletiden. Alt efter behov vil der kunne blive tale om brugerbetaling.

Vi er meget interesseret i, at forældre tilbyder aktiviteter for vore elever efter skoletid, og stiller her hallen til rådighed vederlagsfrit.

Prisoversigt for leje

bottom of page